top of page

November-rapport fra barnehjemmet

Siden sist har vi hatt to nye barn på kortidsopphold på barnehjemmet: Viola Abwooli og Steven Amooti, 3 og 7 år. Barna er søsken og har levd under vanskelige kår hos sin far som har mishandlet dem over lengre tid. Nå lever de trygt hos sine besteforeldre.


Her kan du lese rapporten!

Siste innlegg

Se alle
bottom of page